-
Paakuva
« Etusivu  « Yhteystiedot
 
 

Asiakastietorekisteri


Kerättävä asiakastieto

Pyydämme varausta varten joitakin henkilötietojasi kuten:
- nimi
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero

Käytämme tätä tietoa lähettääksemme sinulle vahvistuksen varauksesta. Käytämme puhelinnumeroa vain, jos meidän tarvitsee saada sinut pikaisesti kiinni
Lisäksi voimme kerätä seuraavia tietoja asiakaspalvelua varten.
- kansalaisuutesi
- syntymäaikasi mutta emme henkilötunnusta
- kaikki varauksia koskevat tiedot
- tieto siitä, jos olet on kieltänyt käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin
- tieto siitä, jos olet antanut suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin (markkinointi tekstiviestitse tai sähköpostitse)
- tietosi palvelujemme käytöstä
- Valintojasi ja toiveitasi koskevat tiedot
- muita asiakassuhteesi hoitamisen kannalta tärkeitä tietoja

 
 

Matkustajakortti

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetusta laissa on säädetty, että majoitusliikkeellä on lakiin perustuva velvoite kerätä matkustajatiedot majoittujilta. Majoitusliike on matkustajatietojen osalta tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu rekisterinpitäjä, joka käsittelee matkustajatietoja lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

 
 

Asiakastiedon keräys, käyttö ja luovutus eteenpäin

Asiakastietosi omistaa Harjumökit.
Tietojasi kerätään vain varauksia ja asiakaspalvelua varten. Edellä mainittuja tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin uutiskirjeiden merkeissä ellet kiellä käyttämästä niitä.

Saamme vain tietoja jotka meille vapaaehtoisesti luovutetaan:
- varauksessa
- sähköpostilla
- puhelimella
- paikanpäällä

Emme koskaan luovuta, vuokraa tai myy asiakastietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.
Matkustajakortin tiedot luovutetaan pyydettäessä poliisille.

 
 

Asiakkaan oikeus nähdä ja hallita tietojansa

Asiakkaanamme sinulla on oikeus:
- pyytää poistamaan tai muuttamaan tietojasi, (pois lukien matkustajakortti ks. kohta 6.)
- nähdä kaikki sinusta kerätyt tiedot mikäli niitä on
- ilmoittaa huolenaiheesi tietojen käytöstä
- ilmoittaa ettet halua saada mitään yhteydenottoja tai markkinointiviestejä

Ylläolevissa pyydämme olemaan yhteydessä kirjallisesti:
info [ät] harjumokit.com

 
 

Tietojen turvallisuus ja säilytys

Asiakastietojasi säilytetään suljetussa arkistossa, jonne ulkopuolisella ei ole pääsyä. Tiedot sähköpostissa ovat salauksen takana. Tietoja säilytetään vain tuloosi asti, paitsi matkustajakortti, joka säilytetään lain velvoittama aika.

 
 

Matkustajakortti, laki majoitus- ja ravitsemusliiketoiminnasta

Perustuu Suomen lakiin 28.4.2006/308 "Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta"

Matkustajatietoja käsitellään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, sekä rikosten ennalta ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi, sekä tilastojen laatimiseksi. Majoitusliike voi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaan käyttää matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä myös asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole tätä kieltänyt.

6 § Matkustajailmoitus ja matkustajatiedot

Majoitustoiminnan harjoittaja on vastuussa siitä, että matkustajasta tehdään ilmoitus (matkustajailmoitus). Ryhmämatkalle osallistuvista matkustajista voidaan tehdä yhteinen matkustajailmoitus. Ilmoituksesta on käytävä ilmi majoitustoiminnan harjoittajan toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä majoitusliikkeen käyntiosoite. Matkustajailmoituksessa on mainittava seuraavat tiedot (matkustajatiedot):

1) matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus;
2) matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset nimet ja suomalaiset henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat;
3) matkustajan osoite;
4) maa, josta matkustaja saapuu Suomeen;
5) matkustajan matkustusasiakirjan numero; sekä
6) matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä, jos se on tiedossa.

Lisäksi matkustaja voi ilmoittaa matkustajailmoituksessa, tapahtuuko majoittuminen vapaa-ajanvieton, työn, kokouksen vai muun syyn takia.

Mitä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa säädetään, koskee myös sellaista 1 §:n 2 momentin 10 kohdassa tarkoitettua ryhmämatkan johtajaa, joka toimii matkanjärjestäjän edustajana.

Mitä 1 momentin 4 kohdassa säädetään, ei koske matkustajaa, jonka asuinpaikka on Suomi. Mitä 1 momentin 5 kohdassa säädetään, ei koske Pohjoismaan kansalaista eikä matkustajaa, jonka asuinpaikka on Suomi.

Matkustajan on vahvistettava matkustajailmoituksen matkustajatiedot allekirjoituksellaan. Ryhmämatkan johtaja voi kuitenkin ryhmämatkalle osallistuvien matkustajien puolesta allekirjoittaa 1 momentissa tarkoitetun yhteisen matkustajailmoituksen. Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun henkilön ei tarvitse allekirjoittaa matkustajailmoitusta.

Majoitustoiminnan harjoittajan tai liikkeen henkilökunnan on majoittumisen yhteydessä varmistettava matkustusasiakirjasta tai muulla luotettavalla tavalla todennettava matkustajan henkilöllisyys tai, jos matkustajista on laadittu 1 momentissa tarkoitettu yhteinen matkustajailmoitus, ainoastaan ryhmämatkan johtajan henkilöllisyys. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske matkustajaa, jonka asuinpaikka on Suomi, eikä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua henkilöä.

Fyysisiä matkustajakortteja säilytetään lain mukaan vuosi, jonka jälkeen ne tuhotaan.

 
 

Yhteystiedot

Mikäli sinulla herää kysyttävää aiheesta tai koet, että emme noudata yksityisyyssuojakäytäntöjämme otathan meihin yhteyttä.
info [ät] harjumokit.com

 
Copyright © 2024 | Malla | Webbinen.net